O súťaži

Zdravý životný štýl, spokojný zamestnanec

Možno sa aj vaša spoločnosť podieľa na zabezpečovaní zdravého štýlu svojich zamestnancov. Ak si myslíte, že sa práve vaša firma stará o svojich zamestnancov najlepšie a poskytuje svojim zamestnancom najlepšie zdravotné benefity, tak sa zapojte do súťaže aj vy.
Ako sa zapojiť

Zapojte aj vašu firmu do súťaže

Ak si myslíte, že sa práve vaša firma stará o svojich zamestnancov najlepšie, alebo poskytuje svojim zamestnancom najlepšie zdravotné benefity, tak sa zapojte do súťaže aj vy. Registrovať sa môžete vyplnením  registračného formulára, v ktorom uvediete ako sa práve vy staráte o svojich zamestnancov. Súťažiť je možné v troch kategóriách, jedná sa o výrobné, nevýrobné a malé firmy s počtom zamestnancov do 50.

Prečo

Porovnávajte sa s tými najlepšími

V rámci iniciatívy za zdravšie Slovensko“ vyhlasuje Union zdravotná poisťovňa už dvanásty ročník súťaže Zdravá firma roka. Doposiaľ sa do tejto súťaže zapojilo už množstvo firiem vo viacerých kategóriách. Víťaz súťaže každej kategórie získa titul Zdravá firma roka a taktiež nadštandardný “Deň zdravia“ pre zamestnancov svojej spoločnosti, ktorý organizuje Union zdravotná poisťovňa, a. s..


 • Február 2024
  Vyhlásenie výsledkov
 • Máj 2023
  Konferencia
  “Trendy v starostlivosti o zdravie zamestnancov 2023"
 • Máj-November 2023
  Prihlásenie do súťaže
Harmonogram

Priebeh aktuálneho ročníka súťaže

Súťaž Zdravá firma roka 2023 bola spustená 1.5.2023. Zapojte vašu firmu do 30.11.2023 a získajte ocenenie Zdravá firma roka. Do súťaže sa je možné zapojiť prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Registračný formulár nie je potrebné vyplniť naraz, ale je možné ho vypĺňať postupne a následne si ho ukladať. Vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční vo Februári 2024.


Súťažné podmienky a štatút súťaže nájdete nižšie:

Štatút súťaže Zdravá firma roka 2023

Odborná porota

Odbor Hepatológie
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
vedúci lekár Hepatobiliárného centra v nemocnici Svet zdravia Michalovce
Odbor Starostlivosti o zdravie zamestnancov
Ing. Mária Jecková, MPH
riaditeľka polikliniky v divízii Falck Healthcare, a.s.
Odbor Riadenia ľudských zdrojov
Mgr. Zuzana Kaňuchová
HR manager v spoločnosti Profesia
Odbor Bezpečnosti práce
Ing. Milan Fančovič
riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce
Odbor Ľudských zdrojov
RNDr. Mária Ovčiarková
konateľka a riaditeľka spoločnosti Sofisol
Odbor Muskuloskeletálnej a Športovej medicíny
MUDr. Peter Polan, PhD., MPH
prednosta kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny LF UPJŠ
Odbor Psychiatrie
MUDr. Martin Ondrejkovič
psychiater na ambulancii Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave
Odbor Verejného zdravia
MUDr. Darina Sedláková, MPH
členka Výkonnej rady Asociácie európskych líg proti rakovine
Odbor Hepatológie
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
vedúci lekár Hepatobiliárného centra v nemocnici Svet zdravia Michalovce
Odbor Starostlivosti o zdravie zamestnancov
Ing. Mária Jecková, MPH
riaditeľka polikliniky v divízii Falck Healthcare, a.s.
Odbor Riadenia ľudských zdrojov
Mgr. Zuzana Kaňuchová
HR manager v spoločnosti Profesia
Odbor Bezpečnosti práce
Ing. Milan Fančovič
riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce
Odbor Ľudských zdrojov
RNDr. Mária Ovčiarková
konateľka a riaditeľka spoločnosti Sofisol
Odbor Muskuloskeletálnej a Športovej medicíny
MUDr. Peter Polan, PhD., MPH
prednosta kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny LF UPJŠ
Odbor Psychiatrie
MUDr. Martin Ondrejkovič
psychiater na ambulancii Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave
Odbor Verejného zdravia
MUDr. Darina Sedláková, MPH
členka Výkonnej rady Asociácie európskych líg proti rakovine

CODEUPP s.r.o.