O súťaži

Zdravý životný štýl, spokojný zamestnanec

Možno sa aj vaša spoločnosť podieľa na zabezpečovaní zdravého štýlu svojich zamestnancov. Ak si myslíte, že sa práve vaša firma stará o svojich zamestnancov najlepšie a poskytuje svojim zamestnancom najlepšie zdravotné benefity, tak sa zapojte do súťaže aj vy.
Ako sa zapojiť

Zapojte aj vašu firmu do súťaže

Ak si myslíte, že sa práve vaša firma stará o svojich zamestnancov najlepšie, alebo poskytuje svojim zamestnancom najlepšie zdravotné benefity, tak sa zapojte do súťaže aj vy. Registrovať sa môžete vyplnením  registračného formulára, v ktorom uvediete ako sa práve vy staráte o svojich zamestnancov. Súťažiť je možné v troch kategóriách, jedná sa o výrobné, nevýrobné a malé firmy s počtom zamestnancov do 50.

Prečo

Porovnávajte sa s tými najlepšími

V rámci iniciatívy za zdravšie Slovensko“ vyhlásila Union zdravotná poisťovňa už trinásty ročník súťaže Zdravá firma roka. Doposiaľ sa do tejto súťaže zapojilo už množstvo firiem vo viacerých kategóriách. Víťaz súťaže každej kategórie získa titul Zdravá firma roka a taktiež nadštandardný “Deň zdravia“ pre zamestnancov svojej spoločnosti, ktorý organizuje Union zdravotná poisťovňa, a. s..


 • Máj 2024
  Konferencia
  “Prevencia a zdravie žien v práci"
 • Máj-November 2024
  Prihlásenie do súťaže
 • Január 2025
  Vyhodnotenie výsledkov
Harmonogram

Priebeh aktuálneho ročníka súťaže

Súťaž Zdravá firma roka 2024 bude spustená už čoskoro. Zapojiť vašu firmu a získať ocenenie Zdravá firma roka bude možné do 30.11.2024. Do súťaže sa bude možné zapojiť prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Registračný formulár nie je potrebné vyplniť naraz, ale je možné ho vypĺňať postupne a následne si ho ukladať. Vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 17. januára 2024.


Súťažné podmienky a štatút súťaže už čoskoro.

Odborná porota

Odbor Hepatológie
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
vedúci lekár Hepatobiliárného centra v nemocnici Svet zdravia Michalovce
Odbor Starostlivosti o zdravie zamestnancov
Ing. Mária Jecková, MPH
riaditeľka polikliniky v divízii Falck Healthcare, a.s.
Odbor Riadenia ľudských zdrojov
Mgr. Zuzana Kaňuchová
HR manager v spoločnosti Alma Career Slovakia s.r.o. (prevádzkovateľ portálu Profesia.sk)
Odbor Bezpečnosti práce
Ing. Milan Fančovič
riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce
Odbor Ľudských zdrojov
RNDr. Mária Ovčiarková
konateľka a riaditeľka spoločnosti Sofisol
Odbor Muskuloskeletálnej a Športovej medicíny
MUDr. Peter Polan, PhD., MPH
prednosta kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny LF UPJŠ
Odbor Psychiatrie
MUDr. Martin Ondrejkovič
psychiater na ambulancii Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave
Odbor Verejného zdravia
MUDr. Darina Sedláková, MPH
členka Výkonnej rady Asociácie európskych líg proti rakovine
Odbor Hepatológie
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
vedúci lekár Hepatobiliárného centra v nemocnici Svet zdravia Michalovce
Odbor Starostlivosti o zdravie zamestnancov
Ing. Mária Jecková, MPH
riaditeľka polikliniky v divízii Falck Healthcare, a.s.
Odbor Riadenia ľudských zdrojov
Mgr. Zuzana Kaňuchová
HR manager v spoločnosti Alma Career Slovakia s.r.o. (prevádzkovateľ portálu Profesia.sk)
Odbor Bezpečnosti práce
Ing. Milan Fančovič
riaditeľ Inštitútu bezpečnosti práce
Odbor Ľudských zdrojov
RNDr. Mária Ovčiarková
konateľka a riaditeľka spoločnosti Sofisol
Odbor Muskuloskeletálnej a Športovej medicíny
MUDr. Peter Polan, PhD., MPH
prednosta kliniky muskuloskeletálnej a športovej medicíny LF UPJŠ
Odbor Psychiatrie
MUDr. Martin Ondrejkovič
psychiater na ambulancii Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave
Odbor Verejného zdravia
MUDr. Darina Sedláková, MPH
členka Výkonnej rady Asociácie európskych líg proti rakovine

CODEUPP s.r.o.