02. May 2024

Sedavý životný štýl? Kia Slovakia vie, ako „rozchodiť“ zamestnancov

Najzdravšia, najzdravšia, najzdravšia! Takto vyzerá „vysvedčenie“ spoločnosti Kia Slovakia, ktorej komplexný program starostlivosti o zamestnancov ohodnotila odborná porota už po tretíkrát za sebou ako slovenskú jednotku v segmente výrobných firiem.

Namotivovať zamestnancov, aby v práci aj mimo nej žili čo najzdravšie, nie je vždy ľahká úloha, ale keď sa spoja dokopy faktory ako vysoké tímové nasadenie, nápadité riešenia a moderné technológie, nemôže sa to skončiť inak ako úspechom.

ER špecialistka Kia Slovakia, Libuša Horvátová, nám dovolila nahliadnuť do zákulisia budovania víťaznej stratégie firmy, ktorá k zdraviu svojich zamestnancov nepristupuje len ako povinnej položke agendy na personálnom oddelení.

Inšpirácie z pracoviska aj zo sveta

Podľa expertky na ľudské zdroje je sledovanie svetových trendov dôležité, no ešte dôležitejšie je počúvať ľudí, pre ktorých sa opatrenia na zlepšenie pracovného komfortu zavádzajú do praxe. „Na tvorbu našich aktivít zameraných na ozdravenie firmy sa pozeráme z dlhodobého a širšieho hľadiska. Za každým benefitom stojí komplexná analýza a vytváranie zdravého pracovného prostredia je tímová práca, na ktorej sa podieľajú všetky oddelenia,“ vysvetľuje ER špecialistka Kia Slovakia.

„Bezpečnosť a zdravie sú u nás na prvom mieste, preto neustále dbáme o fyzické a duševné pohodlie zamestnancov. Reflektujeme najmä ich návrhy a sledujeme aktuálne trendy medzi zamestnancami a tiež celkovo v oblasti starostlivosti o zdravie. Inšpirácie čerpáme aj od kolegov z iných výrobných tovární v rámci korporácie.

Zamestnanci majú silné slovo

Konštruktívnu spätnú väzbu, ktorú Libuša Horvátová považuje za smerodajnú z hľadiska formovania stratégie pre zlepšovanie komfortu na pracovisku, zbiera firma pomocou niekoľkých komunikačných kanálov.

„Odozvu dostávame najmä prostredníctvom prieskumov, ktoré medzi zamestnancami robíme. Využívame na to napríklad internú mobilnú aplikáciu, ale tiež osobné rozhovory v rámci poradenských miest vo výrobe, takzvaných ,Harmony miestnostíʹ. O podujatiach a benefitoch informujeme ľudí aj prostredníctvom firemného mesačníka Kia Family News či Kia podcastu, ktorý sa u nás teší veľkej obľube.“

image001.jpg

Psychohygiena na piedestáli

Pri sledovaní HR trendov je zrejmé, že sa dnes do popredia dostáva starostlivosť o mentálne zdravie. Vnímajú to aj v Kia Slovakia, kde ide o jednu z kľúčových tém. Vidieť to na prepracovanosti príslušných benefitov, ktorých pozitívny dosah na duševné zdravie presahuje zamestnancov a vzťahuje sa aj na ich najbližších.

„Potrebu starostlivosti o duševné zdravie vnímame veľmi citlivo. Okrem zabezpečovania psychologického poradenstva zamestnancom a ich rodinným príslušníkom prostredníctvom externých psychológov a pravidelnej rubriky z oblasti psychológie vo firemnom mesačníku môžu zamestnanci absolvovať prednášky na témy týkajúce sa duševného zdravia v spolupráci s vojenským psychológom,“ približuje Libuša Horvátová.

Efektivita odbornej pomoci je posilnená priamou participáciou zamestnancov na výbere tém prednášok. Navrhujú ich prostredníctvom firemnej mobilnej aplikácie, čo je jednoduchá, rýchla a účinná cesta, ako zamestnancovi ukázať, že na jeho názore firme skutočne záleží.

Hravo proti sedavému životnému štýlu

Jednou z najinovatívnejších aktivít pre podporu zdravia zamestnancov je iniciatíva Kia okolo sveta. Program s cieľom motivovať zamestnancov k tomu najprirodzenejšiemu pohybu, chôdzi, ale aj iným športom využíva prvky hry a zdravej súťaživosti.

„Na začiatku sme pracovali s myšlienkou vytvoriť pre kolegov inovatívnu a zábavnú športovú aktivitu. Pripravili sme naozajstnú výzvu, ktorá v prvom ročníku spočívala v prejdení virtuálnej trasy dlhej 53 122 km za 92 dní,“ pripomína genézu športového programu HR manažérka Kia Slovakia. A ako si s vysoko nastavenou latkou pohybovej výzvy poradili zamestnanci?

„Už v prvých dňoch po spustení sa ukázalo, že máme medzi sebou veľa vytrvalých kolegov, ktorí sa nezľaknú akejkoľvek výzvy. Podarilo sa nám plánovanú vzdialenosť zdolať v predstihu. V druhom ročníku sme na žiadosť účastníkov zvýšili cieľ na 70 000 km. Túto výzvu sme zdolali takmer v rovnakom časovom limite.“

Kia okolo sveta skórovala medzi zamestnancami aj vďaka dômyselnému využitiu technologických nástrojov. „Aktivita bola unikátna najmä spracovaním a prehľadnosťou. Každý účastník si kedykoľvek mohol pozrieť, kde sa na mape v rámci putovania svetom nachádzame, koľko kilometrov máme za sebou a koľko nás ešte čaká do cieľa. Naša aplikácia dokázala všetky športové aktivity členov Kia tímu premietnuť do spoločného progresu v rámci tejto výzvy. Virtuálne sme cestovali po známych turistických a športových trasách, ako sú Cesta do Santiaga de Compostela, Tour de France či Pacifická hrebeňovka. Navštívili sme aj mnohé zaujímavé miesta, napríklad prameň Amazonky či legendárne Machu Picchu.“

Nápadito poňaté spojenie aktívneho životného štýlu a tímovej práce je aj pre iných zamestnávateľov podnetným príkladom, že budovanie zdravej firmy nie je len vecou veľkorysého rozpočtu. Zdravie zamestnancov možno utužovať – v tomto prípade doslova – krok po kroku. Hlavne však nezastať!

CODEUPP s.r.o.