20. Apr 2023

Prečo nepodceňovať duševné zdravie zamestnancov?

Duševné zdravie je dôležitým aspektom celkovej pohody zamestnanca a môže pozitívne vplývať na pracovné prostredie.

Zamestnávatelia čoraz viac dbajú na starostlivosť o duševné zdravie svojich zamestnancov a zavádzajú benefity a postupy, aby zabezpečili to, že sa zamestnanci budú cítiť podporovaní.

Zlepšenie pracovnej pohody

Veľkou výhodou zamerania sa na duševné zdravie na pracovisku je, že môže zlepšiť celkovú spokojnosť s prácou. Keď sa zamestnanci cítia podporovaní a oceňovaní, je pravdepodobnejšie, že budú produktívni a tým pádom oveľa viac zapojení do svojej práce. To môže viesť k zvýšeniu morálky, vyššej úrovni spokojnosti s prácou a zlepšeniu celkového pracovného výkonu.

businesswoman-relaxing-muscles-after-finishing-job Large.jpeg

Dobré duševné zdravie = vyššia efektivita

Často krát je duševné zdravie dôvodom absencie zamestnancov v práci. Výsledkom problémov s duševným zdravím môže byť aj situácia, kedy sú zamestnanci v práci prítomní, avšak nie sú produktívni alebo angažovaní do práce. Práve upriamenie pozornosti na duševné zdravie zo strany zamestnávateľa môže môže znížiť absenciu zamestnancov v práci a naopak zvýšiť ich produktivitu a angažovanosť.

Zamestnanec je najcenejší kapitál firmy

Napokon, podpora duševného zdravia na pracovisku môže pomôcť znížiť stigmu obklopujúcu duševné choroby. Poskytnutím podpory a zdrojov zamestnancom môžu zamestnávatelia pomôcť vytvoriť atmosféru prijatia a porozumenia. Vďaka tomu môžu zamestnanci pohodlnejšie diskutovať o svojom duševnom zdraví a v prípade potreby vyhľadať pomoc

CODEUPP s.r.o.