18. Mar 2024

Májovú konferenciu Zdravej firmy roka Union zasvätí zdraviu žien. Chceme vytvárať cestu prevencii priamo na pracoviskách, hovorí riaditeľ Union zdravotnej poisťovne Jozef Koma

Union zdravotná poisťovňa vyhodnotila vo februári už 14. ročník unikátnej súťaže Zdravá firma roka. Spoločnosti rôznych kategórií sa aj tento rok zapojilido iniciatívy, ktorej cieľom je vzájomná motivácia a inšpirácia v starostlivosti o svojich zamestnancov. O novom smerovaní súťaže a o tom, čo všetko pre zdravie zamestnancov môžu urobiť zamestnávatelia, hovorí Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne.

Zdravá firma roka je neoddeliteľnou súčasťou aktivít Union zdravotnej poisťovne, ako vy vnímate jej dôležitosť?

V projekte Zdravá firma roka vidím, a vždy som videl, veľký potenciál. V práci trávime veľa času, v zamestnaní tiež čelíme mnohým stresorom, ktoré môžu mať priamu súvislosť s naším zdravím. Som veľmi rád, že zaangažovanosť firiem rastie a ideme aj do tém, ktorým sa ešte stále nevenuje dostatok pozornosti.

ZFR_2023_137 Large.jpeg

Hovoríte priamo o prevencii, zabezpečení optimálnych podmienok či skôr o vzdelávaní na pracovisku?

Sú to „spojené nádoby“. Model, že firmy medzi sebou zdravo súťažia, je dobrý v tom, že jednoznačne prináša inšpiráciu a priame tipy pre zlepšenie. Naša odborná komisia hodnotí ich prístup k prevencii, výžive, podpore športu, ergonómii či starostlivosti o duševné zdravie. Je na firmách, aby zabezpečili podmienky, ale tiež „rozšírili obzory“ svojich ľudí. Musíme sa naučiť aj to, ako sa vieme sami starať o svoje zdravie, prečo nepodceniť zdravý životný štýl, preventívne prehliadky či samovyšetrenia.

Na Slovensku je napríklad účasť na takzv. Onkokonrolách (t.j. život zachraňujúcich skríningoch / vyšetreniach - Novinky | OnkoKontrola.sk ) stále nízka. Ako môžu zmeniť túto situáciu zamestnávatelia, nie je to nad ich kompetencie?

Uvediem priamy príklad. V Unione si robíme Dni zdravia, kde sa naše zamestnankyne môžu informovať o tom, ako prebiehajú samovyšetrenia či preventívne gynekologické prehliadky a prečo je dôležité ich absolvovať, a tiež v akých časových intervaloch. Pre zamestnancov tiež organizujeme prednášky s odborníkmi, aj nedávno u nás diskutovala jedna zo zakladateliek skríningu na Slovensku MUDr. Alena Kállayová a predsedníčka OZ Amazonky Dominika Kormanová, ktorá má s touto diagnózou osobnú skúsenosť. Včasný záchyt ochorenia znamená jednoznačne lepšie šance na liečbu. Na Slovensku je ročne diagnostikových s rakovinou prsníka až 3000 žien, podľa niektorých zdrojov tomuto ochoreniu podľahne ročne až 900 žien, pričom ak by došlo ku skoršiemu záchytu ochorenia vďaka účasti na prevencii, išlo by o podstatne nižšie čísla. To je len jeden z príkladov, ako komplexne treba nad prevenciou uvažovať a kde treba s budovaním povedomia začať.

ZFR_2023_038 Large.jpeg

Od roku 2010 sa do súťaže Zdravá firma roka zapojilo takmer 300 spoločností. Vieme, že Union nezaháľa, a príprava unikátnej konferencie, ktorá tradične otvorí nový ročník ZFR, je vo finálnej fáze. Viete upresniť, v čom bude tento ročník iný?

Májová konferencia bude venovaná práve zdraviu žien na pracovisku. Náš program bude skutočne bohatý – v panelových diskusiách budeme mať zastúpených špičkových odborníkov na zdravie, prevenciu i inklúziu. Nesústredíme sa pritom len na určité vekové skupiny, zastrešíme témy inklúzie pracujúcich matiek i žien v menopauze, fyzioterapeutické výzvy, duševné zdravie a všetko, čo môže zlepšiť zdravie žien nielen v práci. Podujatie bude prebiehať aj ako tlačová konferencia, zároveň ho budeme streamovať na LinkedIne, aby bolo dostupné aj pre účastníkov mimo Bratislavy. Veríme, že diskusie medzi odborníkmi zo sveta zdravotníctva, sociálnej oblasti a ľudských zdrojov prinesú svoje ovocie a inšpiráciu ďalším a ďalším účastníkom nášho projektu Zdravá firma roka.

CODEUPP s.r.o.